درباره زاگرس بار

زاگرس بارهمراه با کادر اجرایی قدرتمند و با تجربه با کارگران ورزیده در تمامی اقصی نقاط تهران  بصورت 24 ساعته آماده ارائه خدمت به شماست .

 الف) استفاده از کارگران آقا در بسته بندی وسایل درشت منزل و حمل آنها

 ب) ارائه ی توصیه های مناسب به شما برای افزایش امنیت اسباب و وسایل منزل

 پ) در پروسه اسباب کشی رسیدگی به شکایات احتمالی توسط شما به مدیران ارشد شرکت

 ت) مشاوره رایگان برای سهولت حمل ونقل  لوازم منزل

 ج) حمل و جابجایی  اثاث و لوازم صنعتی به شهرستان و حمل و نقل به مکان مورد نظر شما

 د) پیگیری انتقادات و پیشنهادات شما در اسرع وقت